METODA

Vybrané typy nádorových onemocnění

Mezi častá nádorová onemocnění, která často metastazují do kostí, patří u žen zejména nádory prsu, u mužů pak nádory prostaty a obecně v celé populaci nádory plic a ledvin.

V populaci žen jsou nádory prsu velmi závažnou diagnózou (viz graf): každoročně je v ČR nově diagnostikováno zhruba 5,5 tisíce nových případů rakoviny prsu, zhruba 2000 pacientek ročně na toto onemocnění umírá.

Karcinom prostaty je druhým nejčastější onkologickým onemocnění mužů v ČR. V období 1990–2002 došlo k zvýšení jeho incidence (výskytu) přibližně o 100 % (viz graf). Přestože nárůst mortality (úmrtnosti) na to onemocnění není zdaleka tak rychlý v porovnání s jeho incidencí, je třetí nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor u mužů v České republice.

Rakovina plic představují nejčastější zhoubný nádor u českých mužů a o čtvrtý nejčastější zhoubný nádor u žen. Každoročně přímo onemocní více než 6000 obyvatel České republiky (mužů i žen) a každoročně na toto onemocnění téměř stejný počet obyvatel umírá. U mužů je v posledních letech patrná určitá stabilizace počtu výskytu této choroby (viz graf), zatímco u žen je každoročně patrný postupný vzestup počtu nemocných (viz graf).

S počtem případů těchto nádorových onemocnění zákonitě korelují i počty diagnostikovaných kostních metastáz: čím více je diagnostikováno případů primárního nádorového onemocnění, tím vyšší je pravděpodobnost, že budou později diagnostikovány sekundární malignity (např. kostní metastázy).

Statistika

Následující grafy znázorňují trendy incidence (počet nově diagnostikovaných onemocnění) a mortality (počty zemřelých na dané nádorové onemocnění) u vybraných onkologických diagnóz v České republice. V grafech jsou zachyceny absolutní počty v dané populaci a daném roce. (Zdroj údajů: www.svod.cz [1].)

Graf č. 1 – Karcinom prsu, populace žen

Karcinom prsu u žen

 

Graf č. 2 – Karcinom prostaty, populace mužů

Karcinom prostaty muži

 

Graf č. 3 – Karcinom plic, populace mužů

Karcinom plic, populace mužů

 

Graf č. 4 – Karcinom plic, populace žen

Karcinom plic, populace žen

Reference

  1. DUŠEK, Ladislav, MUŽÍK, Jan, KUBÁSEK, Miroslav, KOPTÍKOVÁ, Jana, ŽALOUDÍK, Jan, VYZULA, Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005] . Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. ISSN 1802-8861